بلنی ها

 

بلنی

بلنی ها معمعولا بین 3 تا 7 سانتی متر هستن.
در مناطق پایین هستن و از ریز جلبک ها تغذیه میکنن
همین امر باعث میشود نگهداری اسانی داشته باشن
بهتر است یک گونه از ان در اکواریوم نگه داری شود

 

 

Showing all 4 results