بایگانی دسته بندی: آموزش و مقالات

آموزش و مقالات اطلاعات بروز شده برای بهبود بهتر شرایط آب و نگه داری آسان و راحت آبزیان در اختیار شما قرار می دهد

وارد کردن ماهی جدید به آکواریوم

وارد کردن ماهی جدید به آکواریوم
پس از ساختن مخزن خود با تجهیزات لازم برای ایجاد محیط مطلوب برای آکواریوم های خود، گام بعدی به سوی موفقیت انتخاب گونه ای است که با یکدیگر سازگار است. نمودارهای سازگاری ما به شما کمک می کند تا ماهی های جدیدی را انتخاب کنید که احتمالا با مخزن های موجود ایجاد می شود. درک کنید که نمودار تنها یک راهنمای است و ماهی، مانند افراد، افراد با شخصیت های متمایز هستند. ماهی خاص می تواند متفاوت .