تمام نوشته های امیر حسین شهرامی فر

آکواریوم آب شور

آکواریوم آب شور  

  معمولا ماهي های كه براي نگهداري در يك آکواریوم آب شور  انتخاب ميشوند بدليل تنوع بسياري كه درگونه ها ي جزاير مرجاني وجود دارد مربوط به اين مناطق هستند . جزاير مرجاني از با ثبات ترين مناطق در كره زمين است كه به لحاظ دما و شرايط شيميائي آب كمترين تغيير را دارد . اين موضوع اكوسيستم اين مناطق را شديدا تحت تاثير قرار داده به نحوي كه چنانچه در آكواريوم آب شور خود از گونه ساكن اين منطقه استفاده مي كنيد بايد شرايط آب را از لحاظ شيميائي ، باكتريائي و دما شديدا كنترل كنيد .

بطوركلي نگهداري از شرايط مطلوب آب در آكواريومهاي آب شور بيشتر از نگهداري ماهي هاي آن حائز اهميت است ، چه آنكه آب مطلوب ، اولين شرط داشتن آكواريوم آب شور سالم است . براساس مطالبي كه گفته شد توصيه مي شود براي تهيه آكواريوم آب شور همواره بزرگترين سايزي كه شرايط محل به شما اجازه مي دهد انتخاب كنيد زيرا هرچه آكواريوم انتخابي كوچكتر باشد شرايط آب هم سريعتر تغيير مي كند .

وارد کردن ماهی جدید به آکواریوم

وارد کردن ماهی جدید به آکواریوم
پس از ساختن مخزن خود با تجهیزات لازم برای ایجاد محیط مطلوب برای آکواریوم های خود، گام بعدی به سوی موفقیت انتخاب گونه ای است که با یکدیگر سازگار است. نمودارهای سازگاری ما به شما کمک می کند تا ماهی های جدیدی را انتخاب کنید که احتمالا با مخزن های موجود ایجاد می شود. درک کنید که نمودار تنها یک راهنمای است و ماهی، مانند افراد، افراد با شخصیت های متمایز هستند. ماهی خاص می تواند متفاوت .