داروی مدیک

مدیک یک نرم کننده آب بسیار مؤثر است برای کنترل بیماری های  خارجی ماهی، که هم در محیط اکواریوم اب شور و هم آب شیرین وجود دارند.

این محصول شامل یک عامل اکسید کننده بی خطر برای ریف است و به طور خاص بر روی ایک های مارین و کریپتوکریون اثر دارد، همچنین بر روی سایر بیماری ها، مانند:

 

Freshwater Ich – Ichthyophthirius, and Marine Velvet – Amyloodinium ocellatum.

 

 

ویژگی ها:

*کاملا بی خطر برای ریف

*بافر شده برای تأمین پ هاش فیزیولوژیک

*ضرری برای موجودات ندارد

*ضرری برای باکتری های مفید ندارد

 

مدیک چگونه کار می کند:

بسیاری از پارازیت ها (عوامل بیماری زا) سیکل های زندگی مشابهی دارند. به طور خاص این پارازیت ها یک (مرحله چسبیدن یا تروفونتس) دارند، یک (مرحله بلوغ یا پروتومونتس) و یک (مرحله تکثیر یا تومونتس)  و یک (مرحله شنای آزاد یا ترونتس) دارند.

اکثر درمان های متداول مرحله شنای آزاد پارازیت ها را نادیده می گیرند که یکی از مشکلات مقدماتی در کنار آمدن با این بیماری هاست. تحقیقات در مورد تک یاخته های متسع شده نشان می دهد که مرحله شنای آزاد پارازیت ها به طور قابل توجهی زمان های هچینگ منسجمی دارد. ما محصولمان را به گونه  ای مهندسی کرده ایم که بیشترین تآثیر را در این مرحله داشته باشد.

نرم کننده ما مرحله تروپونت پارازیت را هدف قرار می دهد اما در عین حال، چرخه زندگی در مرحله شنای آزاد را، هنگامی که اجزای اکسیدکننده به طور خاص بر علیه ترونتس ها مؤثر هستند، مختل  می کند.

 

نحوه استفاده:

برای درمان درون تانک: یک قاشق اندازه گیری از مدیک برای هر ۱۹۰ لیتر آب سیستم، دو بار در روز.

برای مشکلات خیلی شدید ۳ قاشق اندازه گیری برای هر ۱۹۰ لیتر آب سیستم، یک بارصبح  یک بار عصر، درمان را برای ۱۰ روز نهایت ۲۰ روز ادامه دهید.

 

توجه: در طول درمان نباید از ازون و کربن استفاده شود. اسکیمر می تواند به طور عادی کار کند. فیلتر یو وی یک ساعت بعد از استفاده از این محصول روشن گردد. وقتی نقاط سفید دیگر بر روی ماهی مشاهده نشد به نظر می  آید که مشکل حل شده است. این تنها بخشی از چرخه طبیعی پارازیت هاست و شما باید استفاده از محصول را برای حداقل یک دوره (ده روز) ادامه دهید تا بیشترین تأثیر را داشته باشد. وقتی درمان کامل شد، کربن اکتیو گرانول را برای ۲ الی ۳ روز استفاده کنید.

دیجی اکوا

داروی مدیک